Steklavat - daş yunu

Steklavat - daş yunu

Damların istilik izolyasiyası üçün materiallar

Enerjiyəqənaət , həmçinin yaşayış yerlərinin komfortluluğunun artırılması problemləriinin həllində  binaların qoruyucu qurğularının (xarici divarlar, örtüklər və s. ) qızdırılması az rol oynamır.  Bu cür binalarda təmir zamanı enerji sərfini dam örtüyünün qızdırılması hesabına azaltmaq olar.  Yeni normalar  arakəsmələrin və örtüklərin termik müqavimətinə tələbi əhəmiyyətli dərəcədə artırıblar, çunki  yeni tikintilərin, binaların  modernləşməsi və əsaslı təmiri istilikizolyasiya edən materialların effektiv tətbiqi olmadan həyata keçirilə bilməz .

Binanın   hamar örtüklərinə  mastik və rulon dam örtüklərinin quraşdırılması zamanı istilik izolyasiyasının tətbiqi, müəyyən dərəcədə  örtüyün örtük konstruksiyalarından birinin termik müqavimətinin artması nəticəsində istilik selinin azalması hesabına yaşayış yerinin isidilməsi xərclərini azaltmağa imkan verir. Bundan başqa, hamar dəmir-beton örtükləri üçün istilik izolyasiyası :

  • Örtüyü açıq havanın dəyişkən temperaturunun təsirindən qoruyur;
  • Əsas örtük massivinintemperatur dəyişmələrinin nizamlayır ki, bunun da sayəsində qeyri-bərabər temperatur dəyişmələri  nəticəsində çatların əmələ gəlməsinin qarşısını alır;
  •  Şeh nöqtəsini daxili istilik izoləedici qata tərəf yerini dəyişdirir ki, bu da örtüyün beton və ya dəmir-beton massivinin nəmlənməsi faktorunu yox edir;

Örtüyün (tavanın) daxili səthinin temperaturunun artması və  tavan səthində, həm də  mansardlarda  daxili havanın temperatur fərqinin azalması   hesabına,

  • binalarda daha münasib  mikroiqlim yaranır.

Mail damlar üçün isidicinin tətbiq olunması,  çardağların yaşayış üçün münasib olan yerə çevrilməyinə imkan verir. Metal profilli  lövhəli dam örtüyünün qızdırılması isə ilin soyuq mövsumundə onun üstündə kondensatın əmələ gəlməsinin qarşısın alır. Bu anbarları olan yerlər üçün çox vacibdir.

Paylaş :